Årets gasell 2015
 • Min Resa
 • Vi ringer upp dig
  Namn Efternamn
  Telefon nummer
  E-mail
  Call Date
  När önskar ni bli uppringd?
  Send_Callback
Gasell 2015Turkietresor i Sverige AB utsett till ett Gasellföretag av Dagens Industri 2015!

Nedan kommer en beskrivning från DI om vad ett Gasellföretag är.
"Dagens industri har sammanställt årets Gasellundersökning och för att kvalificera sig som Gasellföretag måste ett antal hårda kriterier uppfyllas. Ett Gasellföretag har:
 • en omsättning som överstiger 10 Mkr
 • minst tio anställda
 • ökat sin omsättning varje år de senaste tre åren och minst fördubblat sin omsättning, om man jämför det första och det senaste räkenskapsåret
 • ett samlat rörelseresultat för de fyra räkenskapsåren som är positivt
 • i allt väsentligt vuxit organiskt, inte genom förvärv eller fusioner
 • sunda finanser
Gasellundersökningen är en tävling i tillväxt. Gasellföretagen skapar nya jobb och inspirerar andra företag att växa. Under hösten kan du i Dagens industri läsa mängder av artiklar om Gasellerna, där vi spanar efter nycklarna till det framgångsrika företagandet."

Läs mer på Dagens Industri