Våra resevillkor
 • Min Resa
 • Vi ringer upp dig
  Namn Efternamn
  Telefon nummer
  E-mail
  Call Date
  När önskar ni bli uppringd?
  Send_Callback

Allmänna Villkor


 

Allmänna villkor för deltagare i paketresor

 

Turkietresor är registrerad hos Kammarkollegiet med org.nr 556771-8621.

 

Nedanstående villkor och regler har upprättats i enlighet med "lagen om paketresor" som gäller för resor som består av bland annat flygtransporter och boende.

 


 Pkt. I: Beställning

 

Beställning av en resa kan ske vid personlig, skriftlig eller telefon-kontakt med resebyrån samt via internet. Vid beställning och därmed de uppgifter och villkor i broschyren är bindande för resebyrån och kunden när depositionen är betald i tid och resebeviset är utskrivet. Vid sin inbetalning förutsätts det att kunden har accepterat fakturan/deltagarbeviset och katalogens/webbsidans anförda villkor för resan. Den person som vid bokningen har lämnat sin adress, telefonnummer, osv. och som är noterad på orderbekräftelsen, är ansvarig för reservationen och för övriga deltagares räkning. Den som är reseledare ansvarar för att resan betalas i tid. Eventuella återbetalningar sker endast till reseledaren. Endast denna person kan ändra eller annullera resan.

 

Turkietresor förbehåller sig rätten för tryckfel och eventuella ändringar.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Pkt. II: Resans pris etc.

 

Resans pris omfattar – om inget annat står skrivet – flygtransport, flygplatsavgifter, passageraravgift, bidrag till kammarkollegiet, inkvartering i hotellrum/lägenhet samt  reseledarassistans på de platser som anges enligt katalogen/webbsidan. Vid köp av flygbiljett eller paketresa ingår transport mellan flygplats och destination i regel inte i resans pris. För våra svenska gäster har Turkietresor avtalat en resegaranti med Svenska Kammarkollegiet (www.kammarkollegiet.se)

 

Kunder som reser ensamma skall boka enkelrum, enkelrumstillägg tillkommer. Vi vill uppmärksamma att där tillkommer ett tillägg när man bokar utflykter med hotellövernattning. Det är inte tillåtet att ha övernattande gäster på rummet så länge detta inte är avtalat/betalt till hotellet/researrangören.

 

Det ingår ej transport mellan flygplats och hotell i resans pris – se mer utförligt under de enskilda resmålen eller kontakta Turkietresor för ytterligare information. Anslutningsresor ingår endast som en del av resan då detta är sålt tillsammans med paketresan eller som en del av flygbiljetten, och att det framgår genom biljett/orderbekräftelse.

 

Utgifter till pass, visum, vaccinationer, försäkringar och liknande ingår inte, om inte annat anges, i priserna och ansvaret för dessa är resenärens. Se avsnittet pkt. VII. Speciella faciliteter såsom tennisbana, minigolf, spa, vattensport etc. ingår vanligtvis inte i priset, du får även förvänta dig att på vissa hotell krävs avgifter för solstolar, parasoller, säkerhetsbox, luftkonditionering m.m. Vi hänvisar till vår hemsida om eventuella barn, -grupp och rumsrabatter.

 

Orderbekräftelse/resebevis/biljett sänds gratis genom e-mail. En avgift tillkommer vid eventuell postförsändelse.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Pkt. III: Betalning, prisändringar etc.

 

 

Betalning av depositionsavgiften skall vara betalt 3 dagar efter beställning av resan. Betalning av det resterande beloppet för resan skall vara inkommen senast 40 dagar innan avresa. Depositionsavgiften är 1200:- per person.

 

Vid beställning mindre än 40 dagar innan avresa, skall resans totalpris vara betalt till Turkietresor senast 48 timmar efter beställning. Vid beställning av resa mindre än 48 timmar innan avresa skall hela summan vara inbetald inom 3 timmar efter beställning.

 

För resande med endast flygbiljett skall resans fulla pris vara betalt till Turkietresor senast 24 timmar efter beställning.

 

Uppfylls inte betalningskraven, har resebyrån rätt till att annullera resan utan förvarning.

Resans pris är beräknat på grundlag av gällande skatter, avgifter och valutakurser.

 

Inträffar kostnadsökningar för arrangören efter det att avtalet blivit bindande för parterna, får arrangören höja priset för resan med ett belopp som motsvarar kostnadsökningarna om dessa beror på bl a transportkostnader (t ex bränslepriser), skatter, avgifter ( t ex Flygplats,  -start eller landningsavgifter) eller valutakurser, som används för att beräkna priset på resan.

 

 

Om flygplatsavgiften exempelvis stiger 100: -, höjs resans pris till motsvarande- Om priset höjs med mer än 10%, så är kunden berättigad till att annullera resan och få den inbetalda summan refunderad. Det är viktigt att en annullering meddelas till resebyrån omedelbart efter mottagande om information angående prishöjningen.

 

Om skatter eller avgifter som är inräknat i resans pris, sänks eller tas bort av resebyrån, som är inräknat i resans pris, innan avresedagen är resebyrån skylig att ersätta kunden det sparade beloppet om det överstiger 100: - per person.

 

Kunden skall informeras om eventuella prisändringar så snart som möjligt och senast 20 dagar före avresa genom skriftligt meddelande till adressen eller mejlen som registrerats.

 

Det är ingen ångerrätt på bokningen när kunden har gjort sin betalning till Turkietresor, vare sig det är vid betalning av deposition och/eller resans fulla pris.

Betalningar med betal- och kreditkort dras direkt efter att köpet är genomfört. Betalningsbekräftelse skickas pr. e-post.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Pkt. IV: Ändring och avbeställning innan avresan

 

A. På resebyråns begäran.

 

Resebyrån har rätt till att ändra eller ställa in resan på följande villkor: Om resebyrån avbryter resan innan avresedagen, ska kunden så snabbt som möjligt informeras om detta. Likadant gäller det om det visar sig att resebyrån inte kommer att kunna leverera de avtalade tjänsterna eller att tjänsterna kommer att vara av lägre kvalitet än överenskommet. Ändringen innebär att kunden har rätt att säga upp reseavtalet samt få tillbaka inbetalt belopp.  Frånträder resenären avtalet har denne rätt till en annan paketresa som är av likvärdig eller högre kvalitet, om arrangören eller återförsäljaren kan erbjuda detta. Om resenären godtar en sämre ersättningsresa, har han rätt till ersättning för prisskillnaden. Avstår resenären från sin rätt till ersättningsresa, eller kan en sådan resa inte erbjudas, skall han snarast få tillbaka vad han har betalat enligt avtalet. Om det är skäligt har resenären även rätt till skadestånd. Resenären kan frånträda avtalet om avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för honom eller henne.

 

Medans resebyrån informerar kunden om den inställda resan eller ändring, ska kunden informeras om vilka befogenheter kunden har och hur kunden i övrigt ska förhålla sig. I händelse av att resebyrån måste ställa in resan utan att det är på grund av resenärens personliga situation, har kunden rätt att säga upp reseavtalet och få samtliga belopp återbetalda. Kunden kan också välja att istället delta i en annan paketresa efter eget val, om arrangören kan erbjuda detta. Detta gäller även om det kan säkert förutse att resan inte överskrids kraftigt av resebyrån. Om kunden väljer att delta i en paketresa av högre värde ska kunden betala prisskillnaden. Väljer kunden en paketresa av minde värde skall resebyrån återbetala prisskillnaden.

 

 

 

Om kunden lider ekonomiskt i följd av resebyråns förändringar eller i följd av paketresornas avbrott, har kunden krav på ersättning i överensstämmelse med allmänna ersättningsregler, såvida resornas avbrott eller anledning att ej gå igenom beror på:

 

 

1. att antalet anmälda till en paketresa är mindre än det ovanför givna minimum, skriftlig information skickas till kunden senast tre veckor innan avresan.

 

 

2. en obehörig part eller yttre omständigheter (force majeure) som inte med tillräcklig omsorg kunde ha förutsetts vid avtalet eller kunnat undvikas eller mildras av resebyrån, eller något som resebyrån är ansvarig för. Kunden kan också ha rätt till ersättning om agenten har garanterat (försäkrat) vissa egenskaper i paketresan, och dessa efterföljande inte kan levereras. Vill kunden ställa krav, så ska detta meddelas resebyrån inom rimlig tid, efter kunden har blivit informerad om ändringen eller resans inställning. Gör kunden inte detta, kommer rätten till att ställa krav att bortses ifrån. Inom rimlig tid, om inget annat anges, 3 veckor efter besked om ändring blivit mottaget. 

 

 

B. Ändringar och inställda resor på kundens begäran

 

 

1. Ändringar: Om kunden, efter betalning av deposition och/eller resans pris, önskar ändringar angående avresedestinationen, restid, resmål, hotell, resedeltagare etc. förutsatt att resebyrån bekräftar att en sådan ändring är möjlig, gäller följande regler: Vid ändringar av resor, meddelas resebyrån och bekräftas av detta senast 40 dagar innan den angivna och avtalade avresedagen, är resebyrån berättigad till att inkräva en administrationsavgift på 400 SEK per person. Eventuella prisskillnader i förhållande till gällande priser betalas av kunden och ingen återbetalning ges. Administrationsavgiften inbetalas samtidigt med eller omedelbart efter ändringen, så länge att depositionen, som minimum, är betald.

 

Administrationsavgiften inbetalas samtidigt med eller omedelbart efter ändringen, så länge att depositionsavgiften, som minimum, är betald. Ändringar som dessa, meddelas till resebyrån och bekräftas detta senare än 40 dagar den angivna, avtalade resdagen, är resebyrån berättigad till att betrakta detta som en avbeställning (se nedan) och ny bokning. Vid ändring av en resa, som beviljat en tredje-, fjärde-, femte- eller sjätte personrabatt/extra säng rabatt, se pkt. 2.c nedanför.

 

 

2. Avbeställning: 2.1. Kunden har rätt till att avbeställa resan på nedanstående villkor, såvida resebyrån  senast vid beställningstillfället informerade kunden om att avbeställning på rund av en underleverantörs (t.ex. flygbolag) villkor inte kan ske utan att resans hela pris går förlorat.

 

Vid avbeställning gäller följande regler:

a. Vid avbeställning senast 40 dagar före den överenskomna resdagen, återbetalas det inbetalda beloppet minus depositionsavgiften 2.400:-samt eventuella avbeställningsskydd, försäkringar och andra avgifter.

b. Vid avbeställning senare än 40 dagar före och senast 21 dagar före den överenskomna resdagen har resebyrån rätt till 50% av resans pris, dock minimum 2.000:- samt ev. avbeställningsskydd, försäkringar och andra avgifter.

 

c. Vid avbeställning senare än 21 dagar före den överenskomna resdagen och senast 7 dygn innan avresetid, som står angivet på deltagarbeviset, har resebyrån rått till 75% av resans pris, dock minimum 2.000:- samt ev. avbeställningsskydd, försäkringar och andra avgifter.

 

d. Vid avbeställning senare än 7 dygn före avresetid, som står angivet på deltagarbeviset, vid försenad incheckning, eller att man uteblir till resan utan att ha avbeställt, har kunden inga krav på återbetalning av någon del av sin inbetalning. Att man uteblir eller kommer för sent till incheckningen, betraktas som annullering av hela resan.

 

e. Vid avbeställning av reguljärflyg, och resebyrån inte kan få flygbiljetten återbetald från flygbolaget, har resebyrån rätt till flygbiljettens pris samt depositionsavgiften (2.000:- ) samt ev. betalda avgifter. Resebyrån ska dokumentera till kunden att flygbiljetten ej går att återbetala. 

 

2b) Kunden kan avbeställa sin resa om det förekommer krig, naturkatastrofer, smittsamma sjukdomar eller andra liknande händelser där det innebär fara för den resandes liv. Om detta är konstaterat av behöriga myndigheter och att utrikesministeriet/departementet avråder att resor till det berörda området har kunder rätt att få återbetalt samtliga belopp som är betalda i reseavtalet/beställningen. Detta gäller dock ej om kunden i förskott visste om de redan gällande omständigheterna i landet, eller att det var allmänt redan känt. Vid kundens avbeställning, genom anledning som angivits, skall inbetalat belopp återbetalas enligt avtalet.

 

 

2c) Om en färdigbetald resa, var det är 3, 4 ,5 eller 6 personsrabatt/extrasängsrabatt, ändras eller avbeställs av den resande, återbetalas det inbetalade beloppet minus rabatten för den 3:e, 4:e, 5:e och 6:e personen samt övriga avgifter och avgifter. Är resan inte färdigbetald, kommer priset för de övriga resande att ökas med rabatten. Det samma gör sig i gällande när en avbeställning eller ändring tillkommer, att kunden efteråt skall ha enkelrum eller dubbelrum som enkelrum. Där kan finnas speciella regler för ändring och avbeställning av gruppresor.

 

3) Överlåtelse av resa

 

Om kunden vill överlåta resan till en annan, som uppfyller alla villkor för att resa, kan Turkietresor ta ut en ersättning för eventuella merkostnader p g a överlåtelsen. Det förutsättes att både hotellets och flygbolagets regler accepterar en överlåtelse samt att resebyrån blir underrättad senast 40 dagar före paketresans början. I så fall ansvarar båda kunder för betalning av resan.

 

4) Namnändring

 

Om kundens namn skall ändras på resebeviset/biljetten, med anledning av felstavning, avsaknad av mellannamn, om kunden ändrat namn eller liknande, har Turkietresor rätt att betrakta detta som en avbeställning och ny bokning. Vi hänvisar till avgifterna för avbeställning under punkt B2 2a övanför.

 

Namnändring som sker mer än 4 dygn föra avgång kostar 200 :-. Är det mer än 24 timmar till avgång och mindre än 4 dygn till avgång kostar namnändring 700:-. Försäkringar kan ej överföras till andra.

Turkish Airlines tillåter ingen ändring efter köp, inte heller mot avgift.

 

OBS! Ändringar av biljetter med reguljärflyg. Om du avbeställer en resa där du skulle ha rest med reguljärflyg och researrangören inte kan få tillbakabetalat biljettens pris (eller annat du har beställt i samband med flygresan) från flygbolaget, har researrangören rätt att begära denna summa som kompensation från dig. Utöver detta kan tillkomma avgifter i samband med deposition, en eventuell avbeställningsförsäkring, årsreseförsäkring eller annat. Researrangören måste kunna dokumentera att flygbiljetten inte kunde avbeställas utan krav från flygbolagets sida. Den del av flygbiljettens pris som är skatter kan oftast betalas åter på ikke-använda flygbiljetter. En lång rad flygbolag tar bränsletillägg och annat genom skatter. Tillägg av denna typ kan inte betalas åter. Om vi kan återbetala eventuella flygskatter till dig avgår en expeditionsavgift på 100:- per flygbiljett.


5) Avbeställningsskydd

 

Avbeställningsskydd. Arrangören ska vid beställningstillfället informera kunden om möjligheterna till att köpa ett avbeställningsskydd. Det kan endast tilläggas i samband med beställningen av resan och kan ej sägas upp efteråt, när den är betald.

 

Om man har köpt ett avbeställningsskydd vid beställningstillfället, har kunden rätt att avbeställa resan fram till incheckningstiden på flygplatsen och få återbetalt det inbetalda beloppet utan andra avdrag än själva premien för avbeställningsskyddet förutsatt att villkoren är uppfyllda.

 

 

 

Ytterligare information om avbeställningsskydd finner ni på http://www.erv.se/vara-forsakringar/avbestallningsforsakring/

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Pkt. 5: Resebyråns plikter och ansvar efter avresa:

 

Resebyrån är förpliktigad att genomföra resan i överenskommelse med resekatalogen och reseavtalen via webben. Byråns förpliktelse gäller alla tjänster, som ingår i avtalen, också dem som levereras av andra än resebyrån. Upplysningar i resebyråns katalog och prislista är bindande för resebyrån. Byrån kan dock ändra upplysningarna i katalogen och prislista, innan reseavtal ingås, såvida kunden tydligt informeras om ändringarna. Om den resande och resebyrån har beslutat om speciella avtal som avviker från katalogens villkor, är dessa bara giltiga i det omfång som är avtalade vid beställningstillfället eller avtalade vid annan dokumentation. Det föreligger brist i resan om den resande inte mottager de tjänster som resekatalogen säger eller som är angivet på resebeviset, eller om kunden mottar tjänster av ringa kvalitet än det avtalade. Oegentligheter som vanligtvis kan betraktas som bagatellartiga, anses dock ej som brist.

 

Vänligen notera att resebyrån har rätt till att ställa in utflykter i programmet, såvida det inte uppnås tillräckligt antal deltagare. Det är inte brist på resan att väder- och temperaturförhållanden på resmålet avviker från det normala. Samma gäller förhållanden som den resande själv är skyldig till, räknas inte som brist i resan. Om efter avresan en väsentlig del av de avtalade tjänsterna inte kan tillhandahållas, skall vi som arrangörer ordna lämpliga ersättningsarrangemang utan extra kostnad för resenären.


Om ett ersättningsarrangemang inte kan ordnas eller om den resande på godtagbara grunder nekar, skall vi som arrangörer, om det är skäligt, utan extra kostnad för resenären tillhandahålla likvärdig transport tillbaka till platsen för avresan eller till någon annan ort som resenären accepterar. Innebär en förändring i paketresan enligt första eller andra stycket en försämring för resenären är denne, om det är skäligt, berättigad till prisavdrag och skadestånd.

 

Om en betydande del av de avtalade tjänster inte levereras, eller att paketresan för övrigt har brister som medför att de skriftliga avtalade ändamål med paketresan är väsentligt misslyckade. Kan gästen häva avtalet. Gästen ska i så fall omedelbart informera resebyråns representant på stället. Om den resande häver avtalet, ska resebyrån återbetala samtliga summor, som är betalda i förbindelse till avtalet. Om efter avresan en väsentlig del av de avtalade tjänsterna inte kan tillhandahållas, skall vi som arrangörer ordna lämpliga ersättningsarrangemang utan extra kostnad för resenären. Om ett ersättningsarrangemang inte kan ordnas eller om den resande på godtagbara grunder nekar, skall vi som arrangörer, om det är skäligt, utan extra kostnad för resenären tillhandahålla likvärdig transport tillbaka till platsen för avresan eller till någon annan ort som resenären accepterar.

Innebär en förändring i paketresan enligt första eller andra stycket en försämring för resenären är denne, om det är skäligt, berättigad till prisavdrag och skadestånd.

 

Om den resande häver avtalet, har den resande vidare krav på att bli transporterad tillbaka till avreseplatsen, utan utgifter, med det avtalade transportmedlet på en bestämd tid. Om den resande häver avtalet, har den resande vidare krav på att bli transporterad tillbaka till avreseplatsen, utan utgifter, med det avtalade transportmedlet på en bestämd tid. Innebär en förändring i paketresan enligt första eller andra stycket en försämring för resenären är denne, om det är skäligt, berättigad till prisavdrag och skadestånd.

Vid andra fel i de avtalade tjänsterna än sådana som tidigare nämnts har resenären rätt till prisavdrag och skadestånd, om inte felet beror på denne.


Resenären har inte rätt till skadestånd, om vi som arrangör visar att felet beror på ett hinder utanför vår kontroll som vi inte skäligen kunde förväntas ha räknat med när avtalet ingicks och vars följder denne inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.

Om felet beror på någon som vi som arrangör anlitat, är vi som arrangör fri från skadeståndsansvar om hindret legat utanför den anlitade utförarens kontroll och som utföraren inte heller skäligen kunde ha förväntat räkna med när avtalet ingicks och vars följder denne inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit. Detsamma gäller om felet beror på någon annan i ett tidigare led.

 

 

Resebyrån är heller inte ansvarig för omständighet som legat utanför parts kontroll och som han inte skäligen kunde förväntas ha räknat med eller tagit i beaktande vid tiden för avtalets ingående och vars följder han inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit. (force majeure). Vid andra fel i de avtalade tjänsterna än sådana som anges i 15 § ("Om efter avresan en väsentlig del av de avtalade tjänsterna inte kan tillhandahållas, skall arrangören ordna lämpliga ersättningsarrangemang utan extra kostnad för resenären.

Kan ersättningsarrangemang inte ordnas eller avvisar resenären på godtagbara grunder sådana arrangemang, skall arrangören, om det är skäligt, utan extra kostnad för resenären tillhandahålla likvärdig transport tillbaka till platsen för avresan eller till någon annan ort som resenären godkänner.

Innebär en förändring i paketresan enligt första eller andra stycket en försämring för resenären är han, om det är skäligt, berättigad till prisavdrag och skadestånd)" har resenären rätt till prisavdrag och skadestånd, om inte felet beror på honom

 

Ersättning för personskada är begränsat i överenskommelse med de internationella konventionsreglerna. För flygtransport hänvisas till avsnitt om flygbolagens ansvar. Alla ankomsttider som är angivet i broschyren, katalogen eller på resebeviset/biljetten m.fl. skall betraktas som förväntat. Resebyrån ansvarar ej för förluster på grund av smärre avvikelser från de rapporterade ankomsttiderna.

Vänligen notera att alla ankomsttider som är angivna i katalog, broschyr, webbsidan eller på resebeviset, ska betraktas som förväntade. Resebyrån fråntar sig allt ansvar för förlust av tid, på grund av mindre avvikelser i förhållande till de informerade ankomsterna.

 

Flygresan kan endast nyttjas på de angivna dagar för utresa samt hemresa som står på biljetten. Det är ej möjligt att förlänga eller förkorta en påbörjad resa, och det är likaså inte möjligt att ansluta sig till en utresa. Resande som inte ansluter till utresa, mister rätten till hemresa samt övriga tjänster. Det är lika så inte möjligt att beställa en returbiljett och endast t ex. hemresan. Man kan inte få ersättning för oanvända delar av resan som t ex. hotell, pension etc.

 

Den resande är själv ansvarig för medförda värdeföremål om pengar samt förvaring av dessa. Resebyrån är ej ansvarig för värdeföremål som bortkommer från hotellets deponeringsfack eller liknande.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Pkt. 6: Flygbolagets ansvar

 

För resor till utlandet gäller Montreal konventionens ersättningsregler som utgångspunkt för samtliga flygbolag vid tillfälle av dödsfall, kroppsskada och försening, skada eller förlorat bagage. Dessa begränsningar kan vara mindre än 10.000 SDR (Special Drawing Rights).

 

För danska flygbolag samt andra flygbolag med operation licens utställt i EU är där i EU Rådsförordning (EF) No. 2027/97 ingen begränsning vid tillfälle av att en passagerare dör eller lider kroppsskador eller hälsoskador vid en olycka ombord eller vid på- och avstigning på ett flygplan.

 

Dessa flygbolag har inte plikt att betala mer än ett belopp/summa i lokalvaluta motsvarande SDR 1000.000, om flygbolaget kan bevisa att det eller dess agenter tog alla nödvändiga förhållningsregler. Dock kan flygbolaget, helt eller delvis, fritas ersättningsansvaret, såvida passagerarens oaktsamhet gjorde sig gällande eller medverkade till olyckan.

 

 

I tillfälle av en olycka utbetalar flygbolaget ett förskottsbelopp som täcker omedelbara omkostnader, senast 15 dagar efter det att den ersättningsberättigade personen blivit identifierad. Vid dödsfall ska ett preliminärt belopp inte vara mindre än en summa motsvarande SDR 15.000. Flygbolaget förbehåller sig rätten att kräva summan tillbaka om mottagaren felaktigt blivit ersättningsberättigad eller om betalningen överstiger flygbolaget ersättningsplikt på grund av oaktsamhet av mottagaren eller passageraren.

 

 I hänsyn till internationella bestämmelser, är det av säkerhetsmässiga grunder FÖRBJUDET att transportera farligt gods i det incheckade bagaget. Närmare upplysningar om ansvarsreglerna samt farligt gods kan fås hos flygbolaget eller resebyrån.

 

Observera att flygbolaget och därmed resebyråns ersättningsansvar för förstört/bortkommet bagage är begränsat. Vi vill därför uppmana till att teckna en bagageförsäkring. För luftfartssällskap registrerat i ett EU-land gäller förordning 261/2004 om passagerarrättigheter. Eventuella krav av denna förordning bör ställas direkt till flygbolaget och ej till agenten.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Pkt. 7: Den resandes plikter och ansvar

 

Den resande förpliktar sig att följa de anvisningar för resans genomföring, som resebyrån, eller dess representant fastsätter. Den resande ska respektera de ordningsregler som fastställes med hänsyn till transporten till och från avreseort samt för vistelse på hotell m.m. Grova eller upprepande överträdelser av detta kan medföra avvisning från researrangören och hotellet, och att då vidare hotellvistelse och hemresa är den resandes egen räkning. Den resande skall kunna ta vara på sig själv eller resa med någon, som kan hjälpa med personlig assistans om detta är nödvändigt.

Lider man av en känd sjukdom (t. ex lung-och hjärtsjukdom), som kan medföra speciella behov under flygningen, är det ens eget ansvar att söka ett tillstånd från en specialist samt sitt försäkringsbolag, som kan dokumentera att man är berättigad att deltaga på flygningen. Detta måste inlämnas till flygbolaget som därefter tar beslut om att ta med passageraren. Flygsällskapet kan kräva, att man själv tar med extra syre, om man har behov av detta. Flygkapten har rätt till att avvisa passagerare, om det bedöms att där finns en säkerhetsrisk i samband med flygningen.


Den resande är ersättningsansvarig i överenskommelse av allmänna ersättningsregler för skador han förvållar på ägodelar som tillhör medresenärer, resebyrån eller reseledare, flygbolag, hotell m.m. Den resande är själv ansvarig för att ha giltigt pass, visum och ev. vaccinationer. Som utgångspunkt bör passet alltid gälla minst 6 månader efter hemkomst. Upplysningar utöver vad resebyrån ger, bör man kontakta den gällande ambassad, konsulat eller vaccinationsmottagning. Utländska medborgare bör kontakta sina ambassader och vaccinationsmottagningar, där de kan få upplysningar om vilka krav som ställs till sina medborgare. Resebyrån kan ej ställas till ansvar för omkostnader, som kan medfölja resenären.

 

Den resande skall själv stå för alla eventuella avgifter som nämns i ovan nämnda punkter, som ex. hemtransport på grund av någon brist i pass, så länge det inte beror på felaktig information från resebyrån.

Den resande är också ansvarig för eventuella följder av sjukdom, olycksfall och liknande under resan, och den resande får själv stå för utgifter som läkare, sjukhusvistelse, speciell hemtransport och dylikt. Den resande måste också ta ansvar att orientera sig om resetid hem hos reseledaren eller via informationstavla/pärm/receptionen på hotellet. Det kan förekomma ändringar i förhållande till resebeviset. Resande rekommenderas att kontakta resebyråns lokala representant eller lokal agent 24 timmar innan hemresa för att bekräfta avresetid.

 

Information utöver vad som givs av resebyrån, vänligen kontakta landets ambassad eller konsulat och vid Seruminstitutet. Utländska medborgare uppmanas att kontakta respektive ambassader och seruminstitutet, där de kan få information om vilka krav som ställs för sitt lands medborgare. Resebyrån tar inget ansvar för omkostnader, som underlåtenhet härav detta kan leda till resenären. Det är den resandes egna ansvar att stå för alla ev. utgifter som orsakas av brister i ovanstående formaliteter, t.ex. hemtransport i följderna av ogiltigt pass, såvida det inte beror på felaktig information från resebyrån.

 

Den resande är också ansvarig för eventuella följder av sjukdom, olycksfall och liknande under resan, och den resande får själv stå för utgifter som läkare, sjukhusvistelse, speciell hemtransport och dylikt. Den resande måste också ta ansvar att orientera sig om resetid hem hos reseledaren eller via informationstavla/pärm/receptionen på hotellet. Det kan förekomma ändringar i förhållande till resebeviset. Resande rekommenderas att kontakta resebyråns lokala representant eller lokal agent 24 timmar innan hemresa för att bekräfta avresetid.

 

Den resande är själv ansvarig för att följa någon av resebyråns regler för bekräftelse av schemalagda flygresor. Underlåtenhet av bekräftelse innebär att schemalagda flygresor har rätt till att disponera över de reserverade platserna till andra. De resande kan i så fall inte göra krav mot varken resebyrån eller flygbolaget.

 

Är resenären inte i tid för utresan, mister denna rätten till hemresan. Är resenären inte i tid för hemresan, mister resenären rätten till hemresan och får själv ordna med hemresa för egen räkning. Resebyrån är utan ansvar, om resenären, som betalat transport till flygplatsen inte är på plats när denna avgår.

 

Resenären bär själv ansvaret för, att som egen person ser till ens bagage är lämpligt för flyg- eller busstransport. Observera, att gravida inte får vara passagerare på ett flygplan, när de är i sjunde, åttonde eller nionde månaden eller då läkaren avråder från resa. Intyg kan krävas.

 

 

Kaptenen/chauffören kan sätta av personer, på grund av sjukdom, graviditet, berusning, våld eller hot. Inga återbetalningar för oanvända delar av resan, inklusive utflykter eller andra arrangemang på destinationen.                                                                                                                                                       

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Pkt. 8: Reklamationer


Eventuella reklamationer ska i första hand informeras till reseledaren på plats eller till Turkietresors kontor så att åtgärder kan vidtas inom rimlig tid efter det att den resande informerar om bristen. Underlåtenhet av detta kan normalt medföra förlust av rätten till senare ersättningskrav. Detta gäller dock ej om resebyrån har handlat i motsats med allmän hederlighet eller grov oaktsamhet eller såvida kravet är grundat på personskada på den resande. Reklamationer över fel och brister, som inte varit möjligt att rättas till på resmålet, skall framställas till resebyrån inom 2 månader efter resans avslut.Om du anser att du har gjort utlägg för Turkietresor, ska kvitton bifogas i original. 

Efterlysning av glömda saker och ting måste ske omedelbart efter hemkomsten. Resebyrån kan ta ut en avgift för fax, telefon, m.m. som ej återbetalas om de efterlysta sakerna ej hittas.

 

Turkietresor behandlar ev. reklamationer i förhållande med allmänna reklamationsnämndens rättningslinjer och efterlever dess beslut.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Pkt. 9 - Försäkring/sjukdom/stöld

 

När man reser, är det viktigt, att man har en försäkring som täcker i utlandet.

 

Det blå EU-kortet gäller inte i Turkiet.

 

Turkietresor samarbetar med Europeiska ERV både i Sverige och i Norge. För att kunna teckna en försäkring genom Europeiska ERV i Sverige skall man vara fast bosatt i Sverige. Se här innan information om Europeiska ERV på vår hemsida. Det är viktigt att den resande själv ordnar dokumentation på resmålet vid t ex. sjukdom, skada och stöld. Turkietresor har inte möjlighet att ordna polisrapport, läkarintyg eller liknande efter hemkomst.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Pkt. 10 - Fullmakt till barn och unga under 18 år

 

För barn under 18 år, som reser utan vuxet sällskap, skall det ifyllas en fullmakt. Fullmakten kan hämtas här. Alla fält i fullmakten skall fyllas i och underskrift från förmyndare och att förmyndare ger tillstånd krävs. Fullmakten skall vara hos oss senast 10 dagar efter beställning av resan. För resor med trafikflygplan skall fullmakten vara inlämnad till Turkietresor senast 48 timmar efter beställning. I motsatt fall förbehåller vi oss rätten att annullera resan, även om det skett en inbetalning på resan. Barn under 16 år får ej flyga utan vuxet sällskap.